Een volledige dienstverlening in de belangrijkste domeinen van het recht.

Dienstenpakket

Advocatenkantoor Bollen & Vandendries wil een volledige dienstverlening aanbieden in de belangrijkste domeinen van het recht. Onze maatschappij wordt steeds meer gedomineerd door constant wijzigende rechtsregels. Bovendien vertonen eventuele betwistingen vaak nog eens verschillende juridische facetten. Alhoewel het kantoor een aantal specialisaties heeft, mag nooit uit het oog verloren worden dat een probleem zich veelal niet onder één specifieke noemer laat plaatsen en zich soms enkel door een samenhang van verschillende rechtstakken laat oplossen.

 

Het kantoor behandelt in dit opzicht volgende rechtstakken:

 

Algemene handelsrecht

 • invordering van openstaande schulden (facturen, leningen)
 • algemene handelsgeschillen
 • adviesverlening
 • bijstand bij de opstart van het bedrijf (advies bij de keuze van vennootschapsvorm, opstellen van statuten, bijstand algemene en bijzondere vergaderingen)
 • opstellen contracten
 • handelshuur
 • bijstand voor Registratie-commissie, Kamer voor Handelsonderzoek
 • onderhandelingen met diverse overheidsinstellingen (RSZ, BTW,…)

 

Bijzonder handelsrecht en economisch recht

 

 • begeleiding bij faillissement en reorganisatieprocedure (WCO)
 • vorderingen in functie van de wet op de marktpraktijken en eerlijke handelsgebruiken
 • distributietechnieken (makelaar, handelsagent, commissionair en handelsvertegenwoordiger, licentie-overeenkomst, concessie)
 • financierings- en zekerheidscontracten (kredietopeningen, documentair krediet, leasing, borg)
 • verdediging strafrechtelijke handelsdelicten
 • vennootschaprecht

 

Burgerlijk en gerechtelijk recht

 

 • aansprakelijkheidsrecht
 • consumentenrecht
 • burenhinder en zakenrecht
 • eigendomsgeschillen en vruchtgebruik
 • erfpacht en opstal
 • schulden en beslag (o.a. collectieve schuldenregeling)
 • beslag- en executierecht

 

Contracten- en verbintenissenrecht

 

 • (internationale) koop - verkoop
 • huur - verhuur en pacht
 • aanneming van werk
 • kanscontracten
 • lastgeving, bewaargeving, sekwester, borgtocht
 • geschillen inzake productaansprakelijkheid
 • vermogensbeheer

 

Personen- en familierecht

 

 • huwelijk en wettelijke samenwoning
 • dringende voorlopige maatregelen
 • echtscheiding
 • alimentatie
 • afstamming, adoptie
 • erfrecht (schenkingen, legaten, handgiften)
 • successieplanning

 

Fiscaal recht

 

 • conflictvermijdend advies
 • BTW
 • opstellen bezwaarschriften in de personen- en vennootschapsbelasting
 • vertegenwoordiging en onderhandelingen met de fiscale administraties

 

Arbeidsrecht

 

 • geschillen tussen werkgevers en werknemers (o.a. ontslag, ...)
 • opstellen arbeidsovereenkomsten
 • behartiging individueel en collectief ontslag
 • onderhandelingen met de RSZ, RSVZ

 

Algemeen administratief en milieurecht

 

 • procedures voor de Raad van State en Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • overheidsopdrachten
 • strafrechtelijke verdediging bij stedenbouwdelicten
 • vreemdelingenrecht (asiel, regularisatie, arbeidskaarten- en vergunningen)

 

Strafrecht

 

 • behartiging van strafrechtelijke verdediging
 • vertegenwoordiging van de burgerlijke belangen naar aanleiding van een strafmisdrijf

 

Verzekering- en verkeersrecht

 

 • strafrechtelijke en burgerrechtelijke vertegenwoordiging in verband met verkeersovertredingen
 • vertegenwoordiging van verzekeringsmaatschappijen
 • begroting van schadevergoeding en opstellen schadeclaims (eigendomschade, persoonlijk nadeel, lichamelijke en morele schade)
 • recuperatie schade via burgerlijke procedures en strafprocedures
 • verhaal op verzekeraars
 • regres namens verzekeringsmaatschappijen
 • expertises (minnelijk en gerechtelijk)
Bollen & Vandendries  -  Steenweg op St-Joris-Winge 21, 3200 Aarschot  -  T. 016 64 98 49  -  F. 016 64 98 50  -  E-mail